Internationaal uittreksel

Inhoud

Een internationaal uittreksel is een meertalig uittreksel van de originele akte van de Burgerlijke Stand (b.v. geboorte, huwelijk, overlijden). Deze uittreksels worden aanvaard door de landen die de overeenkomst te Wenen van 8 september 1976 hebben ondertekend.

Voorwaarden

Je kan een internationaal uittreksel verkrijgen in de gemeente waar de akte werd opgemaakt.

Procedure

Je kan een internationaal uittreksel aanvragen aan het loket of via e-mail, e-loket of telefonisch.

Je kan een aanvraag doen voor:

  • zichzelf
  • als gemachtigde
  • als bloedverwant in de opgaande en neerdalende lijn (als ouder of kind en niet als broer of zus)
  • als erfgenaam
  • als geregistreerd partner of echtgenoot
  • als wettelijk vertegenwoordiger
  • als notaris
  • als advocaat

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis

1,50 EUR (indien bestemd voor gerechtelijke procedures)

Uitzonderingen

Indien het desbetreffende document overhandigd dient te worden in het buitenland, wordt het niet door een gemachtigde ambtenaar maar wel door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zelf ondertekend. De aflevering is dan niet onmiddellijk maar kan enkele dagen in beslag nemen.

Regelgeving

Artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek

Overeenkomst van Wenen van 8 september 1976

Aanvraag via e-loket:

Internationaal uittreksel - Geboorte

Internationaal uittreksel - Huwelijk

Internationaal uittreksel - Overlijden