Invulling wijkschool Terlanen

Eind juni 2022 sloot de wijkschool Terlanen haar deuren. De dorpsraad van Terlanen vroeg zich af wat er met het gebouw en de speelplaats na de sluiting zou/kan gebeuren.

Om hierover na te denken, wordt een adviesgroep opgestart.

Wat?

Op korte termijn

In samenwerking met de dorpsraad en de gemeentelijke diensten is er beslist om het klaslokaal en de speelplaats verhuurbaar te maken voor (enkel!) verenigingen. Dit is een tijdelijke en dus geen definitieve invulling opdat op de lange termijn nog alles mogelijk is. 

Op lange termijn

In de eerste fase zal de adviesgroep voorstellen formuleren richting het bestuur over hoe zij de invulling van het gebouw zien, dit zonder al een heel concreet idee vorm te geven. Dit kan dus gaan over tijd (vb. sporadisch of structurele invulling), soort invulling (vb. sociaal of commercieel initiatief), ....

Dit wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij zullen hierover een standpunt innemen en verdere bepalingen in functie van het voorstel opleggen. Denk maar aan budget, veiligheid, bepalingen (vb omgeving) enzovoort.

In de tweede fase zal de adviesgroep een traject doorlopen om een voorstel voor de concretere invulling te formuleren.

Meedoen?

We streven naar een diverse samenstelling van de adviesgroep. Uiteraard behoren hier vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad toe. Verder denken we ook aan buurtbewoners, een ondernemer, vertegenwoordigers uit alle generaties, gemeentelijke diensten, andere dorpsraden (in functie van delen van goede ervaringen) en gemeentelijke diensten.

Wil jij hier graag aan meewerken? Laat dan zeker je gegevens achter in onze OverijseOverlegt-databank.