Jeugdraad

Missie en visie

De jeugdraad heeft als doel het bevorderen van het Jeugdbeleid in het belang van alle inwoners. We doen dit met gerichte adviezen, activiteiten organiseren en coördineren, samenwerkingen tot stand brengen, onderzoek verrichten naar de behoeften van de jeugd en hierop inspelen.

Contact

bestuur@jeugdraad.be

Gelinkte productpagina's

Samenstelling