Juridische hulp

De inwoners van onze gemeente kunnen beroep doen op een jurist voor gratis juridisch advies.

Het eerste advies is wat men noemt juridische eerstelijnsbijstand:

  • Praktische inlichtingen.
  • Juridische informatie.
  • Eerste juridisch advies.
  • Verwijzing naar gespecialiseerde organisatie.

In een eerste advies regelt men niet onmiddellijk je hele zaak: je krijgt enkel de eerste aanwijzingen om je te helpen. Zorg er wel voor dat wanneer je langsgaat voor advies, je alle nodige documenten (identiteitskaart, alle attesten, proces-verbaal en dergelijke) bij hebt.

Om redenen van beroepsgeheim en privacy, is de raadpleging volledig vertrouwelijk.

Kostprijs

Het consult is gratis.