Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)

Wat?

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) laat je toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP opvragen om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is gratis en is toegankelijk voor professionele planaanvragers, zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers, ... en ook voor particulieren.

Het werkingsgebied van KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Meer dan 300 kabel- en leidingbeheerders zijn toegetreden tot het KLIP.

Samensmelting KLIP en KLIM

Naast KLIP bestaat er ook nog het federale Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) voor gasleidingen. De transporteurs van gas en gasachtige producten die onder de federale gaswet vallen zijn niet toegetreden tot het KLIP, maar zijn wel aangesloten bij het KLIM.

In 2009 werden het KLIP en het KLIM aan elkaar gekoppeld. Hierdoor moeten planaanvragers slechts een van beide modules gebruiken om planaanvragen uit te voeren. Wanneer een planaanvraag via het KLIP uitgevoerd wordt, wordt ze automatisch doorgestuurd naar KLIM en omgekeerd.

Procedure

KLIP maakt het voor planaanvragers mogelijk om via een elektronische aanvraag, kosteloos de plannen te verkrijgen van alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren:

  • kabel- en leidingbeheerders treden toe tot het KLIP en definiĆ«ren hun beheerzones;
  • de planaanvrager meldt zich op de KLIP-website en definieert de graafzone;
  • KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in de werkzone en stuurt hen de planaanvraag door;
  • de planaanvrager krijgt een overzicht van de aanwezige leidingbeheerders;
  • de betrokken kabel- en leidingbeheerders selecteren hun relevante plannen en sturen ze door naar de planaanvrager.

Professionele gebruikers (bijvoorbeeld aannemers) en particulieren die KLIP willen gebruiken:

  • moeten zich eerst registreren op de website;
  • en vervolgens telkens verplicht aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de website  vind je de nodige handleidingen terug.

Hoeveel kost het?

Het gebruik van KLIP is gratis.

Regelgeving

Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.