Kandidatenlijsten - 13 oktober 2024

Hoe kandidaat stellen

De lijsttrekker van een kandidatenlijst dient vanaf 4 september 2024 om 9 uur tot uiterlijk 14 september 2024 om 16u een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. De voordrachtsakten kunnen enkel digitaal worden ingediend!

Hoe de kandidatenlijsten dienen opgesteld, ondertekend en digitaal ingediend worden, vind je via: Hoe kandidaat stellen | Vlaanderen.be
Er is ook een filmpje die dit duidelijk uitlegt, alsook een link naar de webtoepassing. Vragen kunnen gesteld worden via de helpdesk van ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) via 02 533 63 70 (bereikbaar via de kantooruren)

Gebruik je een roepnaam in plaats van je officiële naam, dan dien je ook een akte van bekendheid in. Deze vind je in de bestanden.

De indiening van de voordrachtsakten voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen worden binnengebracht bij het gemeentelijk hoofdbureau:

  • zaterdag, 14 september 2024
  • Tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u
  • De Vuurmolen - Eetcafé - 6e verdieping (Begijnhofplein 17 - 3090 Overijse)

Voorwaarden kandidaatstelling

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Voorwaarden kandidaatstelling | Vlaanderen.be

Voorwaarden kartels en fracties

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Voorwaarden kartels en fracties | Vlaanderen.be

Voorwaarden voordrachtsakte

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Voorwaarden voordrachtsakte | Vlaanderen.be

Lijstnamen

Regels voor lijstnamen

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Lijstnamen | Vlaanderen.be

Toekenning lijstnummers

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Toekenning lijstnummers | Vlaanderen.be

Beschermde lijstnamen

Alles informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Lijstnamen | Vlaanderen.be

Publicatie kandidatenlijsten

Alle informatie vind je op Vlaanderen Kiest: Publicatie kandidatenlijsten | Vlaanderen.be

Wie kan voor welke raad gekozen worden?

 BelgenEU-onderdanen

niet-EU-onderdanen

ProvincieraadJaNeen

Neen

GemeenteraadJaJa

Neen

OCMW-RaadJaJa

Neen

Documenten