Kandidatenlijsten - 9 juni 2024

De definitieve kandidatenlijst voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement zijn beschikbaar. Deze kunnen worden geraadpleegd via de website van FOD Binnenlandse Zaken.