Kapvergunning

Inhoud

Voor het rooien van bomen met een stamomtrek van meer dan 30 cm op 1 meter hoogte, is een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen, indien ze geen deel uitmaken van een bos.

Bij iedere aanvraag voor boomkappingen waar heraanplantingen worden verplicht, zal een waarborgsom geëist worden voor de nieuwe uit te voeren aanplantingen. In deze som zijn de aanplanting, met inbegrip van de plantstok, bindsels en bemesting alsook de nodige opruimingswerken inbegrepen. De waarborgsom zal vrijgegeven worden nadat de nieuwe aanplantingen werden uitgevoerd en dit op verzoek van de aanvrager. Bij niet uitvoering binnen de gestelde termijn zal de borgsom gebruikt worden om de werken te laten uitvoeren door de dienst Publieke Ruimte of door een gespecialiseerde firma.

De vergunning zal pas afgeleverd worden na storting van de borgsom.

Als het gaat om meer dan 10 m² ontbossen dan dien je contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos (016 21 12 20).

Procedure

Het aanvraagformulier "Vergunningsaanvraag voor het rooien van bomen" moet volledig ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan de betrokken dienst.

De groenambtenaar komt ter plaatse kijken, eventueel op afspraak, om vaststelling te doen van het gevraagde en de voorwaarden te bepalen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt een besluit met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van de aanvraag en bepaalt de borgsom.

De vergunning wordt afgeleverd na storting van de waarborg.

Kostprijs

Bij verplichte heraanplanting wordt er per boom een waarborgsom van 37,18 EUR gevraagd. Deze zal op verzoek van de aanvrager vrijgegeven worden na het uitvoeren van de heraanplanting.

Regelgeving

GR_27_01_1987__kapvergunning.pdf261,6 Kb(pdf) - Bouwverordening met betrekking tot de beplanting.

Bekijk ook

Hieronder vind je een overzicht van de verleende kapmachtigingen door het Agentschap Natuur en Bos:

WaarGeldigheidsduurMachtiging verleend door
Bermen E411 richting NamenMachtiging geldig tot 31/12/2021Agentschap voor Natuur en Bos
Bermen E411 richting BrusselMachtiging geldig tot 31/12/2021Agentschap voor Natuur en Bos
Stokkemstraat 50Machtiging geldig tot 11/08/2022Agentschap voor Natuur en Bos
Abstraat 6Machtiging geldig tot 20/08/2022Agentschap voor Natuur en Bos
Waversesteenweg 215Machtiging geldig tot 22/10/2022Agentschap voor Natuur en Bos
Hagaard 10Machtiging geldig tot 27/10/2022Agentschap voor Natuur en Bos
Vriendschapsstraat 61Machtiging geldig tot 29/10/2022Agentschap voor Natuur en Bos
Hoeilaartsesteenweg 249+Machtiging geldig tot 21/01/2023Agentschap voor Natuur en Bos