Plaatsaanvraag kermis

Wat?

De plaatsaanvraag door geïnteresseerde foorkramer(s) voor één of meerdere kermissen dient schriftelijk te gebeuren, per brief aan het college van burgemeester en schepenen. Datums voor de kermissen (worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen rond november van het voorafgaandelijke jaar) en zijn opvraagbaar bij de dienst Publieke Ruimte.

Procedure

De praktische en administratieve organisatie van alle jaarlijkse kermissen op grondgebied Overijse, gebeurt door de dienst Publieke Ruimte, waaronder opstellen van de kermisplannen.

De gemeente Overijse telt volgende kermissen:

  • kermis Maleizen (veertien dagen voor Pinksteren)
  • kermis Eizer (derde zondag na Pinksteren)
  • zomerkermis (zondag na Pinksteren)
  • kermis druivenfeesten (laatste volledige week van augustus)
  • winterkermis (zondag na 11 november of 11 november indien zondag)