Klimaatalliantie

Samen met de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Bertem en Tervuren stapt onze gemeente in een klimaatalliantie waarbij we de krachten bundelen om een flinke sprong vooruit te nemen. Een hogere renovatiegraad van de woningen en de installatie van meer zonnepanelen worden de uitdagingen en de speerpunten van deze samenwerking.

Burgemeesterconvenant 2020

Samen met de andere Druivengemeenten ondertekenden we al het burgemeesterconvenant 2020, waarbij 40 procent minder CO₂-uitstoot tegen 2030 vooropgesteld wordt. Van de vooropgestelde 20 procent CO₂-reductie tegen 2020 hebben de vijf Druivengemeenten in de praktijk echter maar zo’n 5 procent reductie verwezenlijkt, wat uiteraard veel beter kan en moet. Het verwarmen van onze woningen is verantwoordelijk voor ruim 30 procent van de CO₂-uitstoot en is daarmee de grootste categorie. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 alle aardgas en mazoutketels uit de woningen te laten vervangen door duurzame alternatieven zoals een warmtepomp of warmtenet.

Het verleden heeft getoond dat het nu tijd is voor een groter en opschaalbaar project. Door samen te werken wordt dat mogelijk gemaakt.

Graag meer info? Neem contact op met onze medewerkers via klimaatalliantie@igo.be of 0473 85 97 82.

https://igo.be/zonnepanelen

Samen sterker

De gemeenten van de Druivenstreek hebben samen 80.000 inwoners en ruim 34.000 woningen, en staan voor dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Met deze schaalvergroting wordt het wellicht interessanter om voor gezamenlijke subsidies te gaan en afspraken te maken met partners. Als pioniers van zo’n klimaatalliantie voor eerder landelijke gemeenten hopen we bovendien een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten in een gelijkaardige situatie. De klimaatalliantie is het startschot om niet alleen massaal te isoleren, maar ook om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren.

Projectleider en renovatiebegeleider

Om te starten zal een projectleider op zoek gaan naar nieuwe fondsen en communicatie op maat voor z’n rekening nemen. Een renovatiebegeleider zal dan weer inwoners proactief helpen met renovatiewerken die de woning beter isoleren, premies aanvragen, zonnepanelen en warmtepompen plaatsen enzovoort. Hierbij kan de alliantie rekenen op de begeleiding van de energiehuizen 3Wplus en IGO.

Toekomstgerichte aanpak

Uiteindelijk wordt deze alliantie op lange termijn een win-win voor het klimaat en de portemonnee van elke burger, zeker met de huidige energieprijzen in het achterhoofd.

Deze samenwerking is een dynamisch en uitbreidbaar project. Op termijn hopen we samen extra financieringsmogelijkheden aan te trekken. Door samen te werken, vormen we een middelgrote stad. Voor Vlaanderen en Europa is het interessant om subsidies te besteden aan grotere projecten met een duidelijke focus. Dit leidt tot minder versnippering en meer resultaat.

Meer info: