Proefopstelling Korenarenstraat

Sinds 25 mei 2022 is er een proefopstelling ingesteld in de Korenarenstraat. Deze proefopstelling werd na 3 maanden geëvalueerd, en op basis van die evaluatie wordt de proefopstelling aangepast.

Start aangepaste proefopstelling vanaf 16 november 2022

Op basis van de analyse van de bevraging, onze eigen bevindingen en die van de politie, heeft het college van burgemeester en schepenen op 8 november 2022 beslist om de proefopstelling aan te passen vanaf 16 november 2022 en opnieuw te testen voor een periode van 6 maanden.

Belangrijkste bevindingen

Het volledige evaluatieverslag kan je nalezen in het document onderaan deze pagina.

Wat betreft het geteste eenrichtingsverkeer in de Korenarenstraat en de afsluiting van de Losweg kwamen de volgende bevindingen naar boven:

 • Het eenrichtingsverkeer is een start in de goede richting, maar deze maatregel is niet genoeg om de veiligheid/leefbaarheid te verbeteren;
 • Het eenrichtingsverkeer heeft een te grote impact op alle bewoners in de omgeving en beperkt de toegang tot sommige eigendommen;
 • De afsluiting werkt efficiënt tegen doorgaand verkeer.

De verkeerslichten op het kruispunt Clem. Vanophemstraat x P.I. Taymansstraat worden door het merendeel van de deelnemers van de evaluatie ervaren als een grote verbetering voor de veiligheid van het kruispunt.

Start aangepaste proefopstelling vanaf 16 november 2022

Op basis van de bevindingen uit de evaluatie wordt de proefopstelling aangepast vanaf 16 november 2022:

 • De Korenarenstraat wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Losweg om het (sluip)verkeer in twee richtingen te verhinderen. De afsluiting (bloembakken) wordt verplaatst naar de Korenarenstraat (deel tussen Losweg en Solheide), na het kruispunt met de Losweg. Je kan vanuit de Losweg dus wel naar links afslaan richting H. Consciencestraat, maar niet meer naar rechts richting P.I. Taymansstraat;
 • Het eenrichtingsverkeer in het onderste deel van de Korenarenstraat wordt opgeheven. Zo kunnen bewoners wegrijden langs de P.I. Taymansstraat;
 • De Losweg wordt niet meer afgesloten, maar door de verplaatsing van de afsluiting wordt de doorgang naar het centrum toch afgesneden. Dit komt de lokale mobiliteit in de directe omgeving ten goede. Het zonale doorgangsverbod (Losweg/Korenarenstraat/H. Consciencelaan) blijft wel behouden.
 • Er wordt een dossier opgestart om na te gaan hoe en waar permanente verkeerslichten aan het kruispunt Clem. Vanophemstraat x P.I. Taymansstraat kunnen worden geplaatst. Deze zullen worden uitgerust met voetgangers-/fietserslichten, en er zal nagegaan worden of voertuigdetectie en drukknoppen voor voetgangers kunnen worden toegevoegd. De tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt worden weggenomen.

Evaluatie aangepaste proefopstelling

We horen graag wat bewoners van deze aangepaste proefopstelling vinden aan de hand van een korte vragenlijst. Je kan de vragenlijst onderaan deze pagina invullen tot en met zondag 12 maart 2023.

De resultaten van de vragenlijst zullen we verwerken bij het evaluatieverslag van de aangepaste proefopstelling, waarin ook het cijfermateriaal van de verkeersstromen en de tellingen verwerkt zullen worden. Na de verwerking van alle gegevens, brengen we de bewoners op de hoogte van de resultaten en laten we u weten of de proefopstelling tegen eind mei 2023 wordt bijgestuurd, wordt behouden of wordt verwijderd.

Waarom deze proefopstelling?

Om de verkeersleefbaarheid in onze gemeente te verbeteren, zetten we sterk in op acties tegen sluipverkeer en willen we het fietsverkeer stimuleren. Om het sluipverkeer via de Kouterstraat, Korenarenstraat en de Losweg richting de Brusselsesteenweg tegen te houden, stellen we daarom deze proefopstelling in waarbij de Korenarenstraat meer autoluw zal worden gemaakt.

Vragen?

Heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met de dienst Mobiliteit op t 02 687 60 40 of via mobiliteit@overijse.be.

Documenten

 • 20221103_rapport_evaluatie proefopstelling Korenarenstr-Losweg-PI Taymansstraat.pdf
  pdf 1,9 Mb
  Downloaden