Proefopstelling Lanetuin in Tombeek

Vanaf woensdag 28 februari wordt er rondom basisschool De Lanetuin in Tombeek een proefopstelling getest, en van 28 mei tot en met 28 juni kan je hierover je mening geven. 

De voorgestelde aanpak wil de verkeersdrukte inperken en een veiligere en aangenamere schoolomgeving creëren. 
De proefopstelling zal 6 maanden getest worden, tot eind juni 2024. Tijdens deze periode worden de maatregelen (via een enquête) bevraagd. Nadien wordt bekeken of de voorgestelde aanpak behouden blijft of aangepast moet worden, op basis van de resultaten van de bevraging en onafhankelijke metingen. 

Evaluatie

Via dit formulier kan je je mening delen over de proefopstelling, vanaf 28 mei: 
Vul het evaluatieforumier in

Presentatie infoavond 6 februari 2024

Je kan de presentatie van de infoavond op 6 februari hier downloaden:

20230902_ Presentatie Veilige schoolomgevingen_Lanetuin_infoavond.V2.pptx4,2 Mb(pptx)

In deze presentatie vind je alle informatie over de proefopstelling en welke impact dit zal hebben voor jou.

Voorstel proefopstelling

In Vlaanderen verplaatsen bijna een miljoen kinderen en jongeren zich elke dag van en naar hun school. Dit woon-schoolverkeer veiliger maken is een prioriteit voor het verkeersveiligheidsbeleid, ook in Overijse. Een kwaliteitsvolle schoolomgeving zorgt niet alleen voor een veiliger woon-schooltraject, maar geeft ook kleur aan een belangrijke ontmoetingsplek in het dagelijkse leven van leerlingen, ouders, grootouders en voorbijgangers. Ook buurtbewoners kunnen genieten van rustiger verkeer een en fraaiere woonomgeving. 

De projectzone gaat vanaf Lanestraat 38 tot het kruispunt met de Waaienbergstraat en Hogeweg. Deze zone werd in 4 kleinere zones ingericht met elk zijn specifieke indeling: zone 1 en 2 worden als schoolstraat ingericht bij het begin en einde van de schooldag. Onderaan deze pagina vind je een afbeelding waarop de zones aangeduid staan. 

Zone 0
Een stukje van de Lanestraat in de richting van de school.
Hier fungeren aangeduide parkeerplaatsen als wegversmallingen, samen met boomvakken, en zorgen ze dat er geschrankt geparkeerd moet worden.  
Deze indeling remt de snelheid af van vervoer dat richting de school nadert. Ook biedt het een oplossing aan de veel te lange rij van geparkeerde wagens in de Lanestraat tijdens de schoolperiodes, die leiden tot gevaarlijke situaties bij het tweerichtingsverkeer in de straat.

Zone 1:
De onmiddellijke schoolomgeving (het bestaande verkeersplateau voor de schoolpoort).
De dubbelrichtingsrijweg wordt onthard aan de noordzijde en wordt ingericht als autoluw plein waar kinderen veilig de school binnen en buiten kunnen. Het plein zou zitbanken en groen krijgen, om zo een aangename en veilige wachtzone en ontmoetingsplek te creëren.
De dubbelrichtingsrijstrook wordt versmald/onthard naar 1 rijstrook langs de zuidzijde met beurtelings verkeer met voorrangsregeling. Er wordt een verkorte oversteekplaats aangelegd tussen het voetpad aan de zuidzijde en het nieuwe plein, met ondersteunend afwisselend geel-paarse sint-andrieskruisen (geleide hekken). 
Bij het begin en einde van de schooltijd wordt zone 1 afgesloten tot schoolstraat met houten slagboom of nadar.

Zone 2:
De autoluwe toegang naar schoolplein en schoolpoort.
De voornaamste actie hier is het afsluiten van de straat bij het begin en einde van de schooltijd met houten slagboom of nadar.
In de Lanestraat is een busparking voorzie. Dit deel van de Lanestraat wordt verder parkeervrij.
De Waaienbergstraat wordt ook parkeervrij en wordt ook afgesloten als schoolstraat bij het begin en einde van de schooltijd.
De stukgereden grasbermen worden hersteld (bij voorkeur in grindgazon) en de esdoorn (op de hoek Lanestraat/Waaienbergstraat) wordt opgewaardeerd met een lichte snoei en voorzien van onderbegroeiing met laag- inheems struikgewas.
 De nabije bunker ter hoogte van de hondenschool wordt opgewaardeerd d.m.v. snoeien en ook hier kan eventueel laag struikgewas geplant worden.

Zone 3:
Deel van de Waaienbergstraat ingericht als voornaamste toegang en parking voor het op- en afhalen van de schoolkinderen.
De toegang gebeurt bij voorkeur vanuit de Waversesteenweg (voornamelijk tijdens begin en einde van de schooltijd tijdens inname van de schoolstraat). De bestaande rijwegverharding in kassei wordt behouden en de driehoekige zone tussen de 'oude' en de 'nieuwe' weg wordt aangelegd als parking met waterdoorlatende materialen. De parking zal plaats bieden voor 15 wagens.
Het overige deel van de zone wordt ingericht als plein, rust- ontmoetingsplaats-, wachtzone in een op te waarderen groen kader. Hier kunnen de begeleiders van de iets oudere kinderen wachten op kinderen die uit de schoolstraat naar hier kunnen komen. Op de taluds van het plein worden bomen geplant, en op het plein zelf worden bomen en struiken gezet. Er komen ook boombanken en een smal kronkelend bospad met enkele natuurlijke trappen richting parking.

Uren schoolstraat

Wanneer je je kind na 8.10 afzet, is het verkeer onderbroken in de Lanestraat. Je kind afzetten kan dan aan de nieuwe parking, vanwaar je veilig via de schoolstraat naar de school kan wandelen.

maandag - dinsdag, donderdag-vrijdag:

  • 8.10-8.50 uur
  • 15.10-15.50 uur

woensdag:

  • 8.10-8.50 uur
  • 11.35-12.15 uur

Wat voorafging

In aanloop naar deze proefopstelling hielden we al een aantal workshops om de verkeersveiligheid in en rond de school te verbeteren, gelinkt aan het mobiliteitsplan Tombeek-Terlanen. Dit gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de school en het gemeentebestuur. Het resultaat van deze workshops? Een ontwerp voor de inrichting van een schoolplein voor de schoolpoort, de inrichting van een schoolstraat tijdens begin en einde schooltijd, de aanleg van een parking in de Waaienbergstraat, het inrichten van parkeerplaatsen in de Lanestraat, … In de volgende stap - de proefopstelling - bekijken we welke ideeën haalbaar zijn en op welke manier. Zo kunnen we de hele schoolomgeving veiliger en ook aangenamer maken.

Vragen?

Heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met de dienst Mobiliteit op t 02 687 60 40 of via mobiliteit@overijse.be.

Documenten