Leegstand

Zorgen voor een betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod is één van de uitdagingen waarvoor de gemeente zich inzet. Daarom wil de gemeente langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. Op die manier kunnen meer beschikbare woningen vrijkomen op de koop- en huurmarkt en wordt verloedering tegengegaan.

Wonen in de Druivenstreek staat in voor de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen in de gemeente. De vaststelling van een 'leegstaand pand' gebeurt aan de hand van indicaties volgens het gemeentelijk reglement. Heb je vragen of wil je graag advies over leegstand van een bepaald pand, neem dan contact op met de adviseur.

Documenten

  • GR van 17 december 2019 - Vaststelling gemeentelijk reglement 2020-2025 op leegstand en leegstandsheffing op gebouwen en woningen.pdf
    pdf 884,5 Kb
    Downloaden