Werken IJsevallei: lege Potvijver en gevolgen amfibieën

Gepubliceerd op maandag 4 apr 2022 om 13:59
De potvijver staat momenteel leeg in het kader van de werken aan de IJsevallei. Vooraleer de vijver werd leeg gelaten, werd het visbestand bijna volledig afgevist. Ook de bestaande natuurwaarden worden niet blijvend geschaad.

In een visvijver met dik slibpakket en zonder planten is het gebruik door amfibieën vermoedelijk zeer laag, zeker als er in de buurt betere alternatieven zijn. De huidige waterkwaliteit, structuur en ecologische waarde van de vijver was op het moment van het leeg laten al zodanig slecht dat veel dieren in de buurt al een andere vijver hadden opgezocht. Watersalamanders leggen bovendien tijdens een groot deel van het voorjaar eitjes, waardoor ze nog makkelijker kunnen verhuizen naar een meer geschikte plek als dat nodig zou zijn.

De herinrichting van de vijver zal de ecologische waarde van de vijver vele malen verhogen in vergelijking met vroeger. Vanaf volgend jaar zullen alle amfibieënsoorten uit de omgeving er terecht kunnen. De vissen zijn grotendeels uit de vijver, waardoor larven er meer overlevingskansen zullen hebben.