Lokaal Materialenplan 2023 -2030 en bijhorend plan-MER

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed.
Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het gaat om de volgende documenten:

  • Het Lokaal Materialenplan zoals door de Vlaamse Regering goedgekeurd;
  • Het finaal goedgekeurde plan-MER;
  • Het goedkeuringsverslag zoals opgesteld door het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving;
  • Het verslag aan de Vlaamse Regering over het openbaar onderzoek;
  • De verklaring over hoe de milieuoverwegingen in het plan zijn ge├»ntegreerd en hoe rekening is gehouden met het plan-MER en het openbaar onderzoek en adviesronde.
    Alle documenten zijn beschikbaar op de OVAM-website: https://ovam.vlaanderen.be/nl/lokaal-materialenplan-2023-2030