Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

Missie en visie

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. 

Contact

lokoverijse@gmail.com

Samenstelling