Lokale integrale veiligheidscel (LIVC)

De LIVC werd opgericht in het kader van radicalisme, extremisme en terrorisme. Het overleg heeft als doel om terroristische misdrijven te voorkomen door de situatie van personen die signalen van radicalisering vertonen gezamenlijk te bespreken en, eventueel, een geïndividualiseerd opvolgingstraject voor hen uit te werken.

De LIVC bestaat uit de burgemeester, politie, Sociale dienst, het CAW, de directie van secundaire scholen, het opvangcentrum Fedasil Terlanen, de intergemeentelijke jeugdwelzijnswerker, de contacten jeugd en de dienst Burgerzaken en de dienst Integrale Veiligheid van de gemeente.

Meer info hierover vind je op de website van de VVSG.