Op zoek naar een naam voor het nieuwe plein in Maleizen (AFGELOPEN)

Doel

In het centrum van Maleizen zal op de site van de Oude Schuur een nieuw plein vorm krijgen. En een nieuw plein vraagt natuurlijk om een naam.

Om deze naam te bepalen stippelde een participatietraject uit.

Proces

Zoals voorgeschreven dient bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen bij voorkeur geput te worden uit gegevens van plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven,de toponymie en de volkskunde. De heemkundige kring De Beierij van Ijse deed hiervoor het nodige opzoekingswerk. Zij hadden een 4-tal voorstellen.

Na overleg tussen de dorpsraad Maleizen en de heemkundige kring ging de dorpsraad van Maleizen hiermee verder. Omdat de dorpsraad graag meer burgers wilde betrekken dan enkel zij die lid zijn van de dorpsraad, werd ervoor gekozen om via hun Facebookprofiel meer te bevragen.

Resultaat

Het Malaazeplein!

Malaaze heeft volgende betekenis:

Keltisch

  • Las = het blauwe
  • Ma = land

→ verwijst naar het land van Iscabezaaid met bronnen, moerassen en watergebieden.

Deze keuze werd op 25 januari 2022 bevestigd door de gemeenteraad.