Markthal

 

29 oktober 2020 - Nieuwe toekomst voor de Markthal

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat er de komende jaren wordt gewerkt aan de site in het centrum van Overijse waar nu de Markthal staat. Samen met het GITO, de GBO en de verenigingen starten we binnenkort met de voorbereidende stappen. Het einde van de afbraakwerken van de Markthal en de bouw van een nieuw gebouw staan gepland voor binnen enkele jaren.

 

Van marktplaats tot hedendaagse ontmoetingsplek

De Markthal opende in 1952 als 'marktplaats' en ondersteunde de economische ontwikkeling rond het station van Overijse. Ondertussen doet de hal ook dienst als evenementenlocatie, en wordt ze gebruikt door het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO) voor extra leslokalen, technische ateliers, opslag en als bewegingsruimte. 

 

Vandaag voldoet de zaal niet langer aan de huidige geluids-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen.

Gezien de verouderde accommodatie wordt het potentieel van de Markthal dan ook niet meer volledig benut.

 

De gemeente wil opnieuw het gebruik van een hal in het centrum stimuleren. Daarom zal het nieuwe gebouw voldoende infrastructuur blijven bieden voor het GITO en de GBO, en ondersteunt de gemeente de nood aan een duurzame, kwalitatieve en multifunctionele vrijetijdslocatie.

 

In samenspraak met scholen en verenigingen

Het GITO en de GBO zullen ook van de vernieuwde site kunnen gebruikmaken en kunnen hun ideeën en noden voor de nieuwe zaal kenbaar maken. Daarom wordt er binnenkort een workshop georganiseerd onder begeleiding van Schoolmakers. Schoolmakers is expert in procesbegeleiding en in een participatieve aanpak binnen de onderwijsomgeving. Tijdens deze workshop denken leerkrachten, leerlingen en ouderraad na over hoe toekomstgericht onderwijs er kan uitzien en wat daarvoor nodig is op vlak van infrastructuur. Ook verenigingen uit Overijse zullen inspraak hebben. Zij worden hierover binnenkort ook aangesproken. De behoeften die voortkomen uit deze participatietrajecten worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie en het projectvoorstel.

 

Langlopend traject

Het traject om tot een nieuw gebouw te komen houdt verschillende stappen in en vergt tijd: ideeën worden getoetst op haalbaarheid, plannen worden getekend, hertekend en goedgekeurd, een overheidsopdracht moet worden uitgeschreven, offertes worden vergeleken en de opdracht moet worden toegekend aan een aannemer. Nadien kan er gestart worden aan de afbraak en de nieuwbouw. Het volledige traject zal dan ook een aantal jaar in beslag nemen.

 

Investering

In totaal investeert de gemeente 6.125.000 euro in dit project. Van dit bedrag wordt 2.800.000 euro aan subsidies verwacht van de hogere overheid, mits het aanvraagdossier voldoet aan de nodige voorwaarden.