Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Datum bekendmaking dinsdag 20 december 2022
Datum besluit dinsdag 20 december 2022
Datum zitting dinsdag 20 december 2022

De huidige crisis zorgde ervoor dat er een uitgebreide budgetoefening nodig was om het financieel evenwicht te herstellen. Zonet keurde de gemeenteraad het volledige voorstel goed. Door te snoeien in de uitgaven én ook aan inkomstenzijde aanpassingen te doen, wapent het bestuur zich nu en in de toekomst tegen de gestegen kosten.

Het bestuur en de administratie van Overijse houden steeds de vinger aan de financiële pols vanuit de overtuiging dat ze de plicht hebben als een goede huisvader voor de financiële huishouding in te staan. Ze hebben net een uitgebreide budgetoefening afgerond en passen het meerjarenplan aan. Zo wapent het bestuur zich tegen de gestegen energiekosten, de gestegen loonkost, de hoogste inflatie sinds 1975 en uit de pan swingende bouwkosten die de lokale besturen extra zwaar treft. 

Dit betekent niet dat ze afbreuk deden aan de fundamenten van het originele meerjarenplan: Overijse blijft streven naar een zuinig, efficiënt bestuur inzake exploitatiekosten maar ook naar ambitieuze investeringen en een gezond financieel beleid. Ook wil het bestuur de doelstellingen uit het meerjarenplan maximaal blijven uitvoeren én het meerjarenplan in evenwicht houden, maar net als alle andere steden en gemeenten moet ook Overijse bijsturen om de financiële situatie onder controle te houden.

Besparen op uitgaven

Omdat de huidige inkomsten de extra uitgaven lang niet meer dekten, moest er actief ingegrepen worden in het meerjarenplan om het financieel evenwicht opnieuw te vrijwaren. Overijse snoeit daarom in de eigen werkings- en personeelsmiddelen. Concreet wil dat zeggen dat er een 8-tal functies voorlopig niet worden ingevuld om de personeelskost te drukken, er volgen echter geen naakte ontslagen. Er komen extra energiebesparende maatregelen.

Ondanks het miljoenenprijskaartje verbonden aan de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie in het algemeen, blijft het de ambitie van het bestuur om veel te investeren. De totale investeringen voor het meerjarenplan 20-25 bedragen nog altijd 68,8 miljoen euro, ondanks het feit dat er ook een aantal geplande investeringen worden uitgesteld.

Verhoging inkomsten

Om een kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen en de doelstellingen en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven uitvoeren volstaan de ingrepen op het uitgavenbudget in de huidige economische situatie niet. Om een gezond financieel evenwicht te kunnen blijven aanhouden, ook op de langere termijn over de legislatuur heen, is een correctie van de inkomstenzijde aan de gestegen kostprijs van het leven eveneens aan de orde.

De gemeentelijke belastinginkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing worden verhoogd om het evenwicht volledig te herstellen. Beide tarieven bleven de afgelopen twintig jaar ongewijzigd. Het tarief van de aanvullende personenbelasting wordt met 0,3% opgetrokken tot aan het Vlaams gemiddelde van 7,3%. De jaarlijkse gemeentelijke belasting op de gemiddelde aangifte stijgt hiermee met 56 euro.

Het tarief inzake onroerende voorheffing wordt verhoogd met 75 opcentiemen tot 610 opcentiemen. Ter vergelijking: het gemiddelde tarief in Vlaanderen bedraagt 925 opcentiemen. Overijse blijft zo toch nog ver onder het Vlaams gemiddelde omwille van de hoge waarde van de woningen in de regio (KI). Voor een gemiddelde woning in Overijse komt dit neer op een stijging van de jaarlijkse onroerende voorheffing met 57 euro.

Verder wordt een deel van de gemeentelijke retributies en kleinere belastingen als gevolg van de hogere energiekosten geïndexeerd in de reglementen. De indexering van deze retributies en belastingen gebeurt binnen de werking niet automatisch. Hierdoor zijn sommige bedragen niet meer actueel. Het gaat hier niet om een buitensporige verhoging. Overijse blijft ten opzichte van andere steden en gemeenten op dat vlak zeer concurrentieel. Er wordt hiermee niet geraakt aan de basisdienstverlening voor eigen inwoners en dit alles gebeurt met de nodige steun voor kwetsbare groepen.

Blijvend engagement

Deze maatregelen zijn het resultaat van een intensieve oefening. Door deze aanpassing slaagt Overijse erin om het meerjarenplan gezond te houden en als een goede huisvader een verantwoordelijk beleid te voeren. Bovendien wordt de basis gelegd voor de tal van noodzakelijke investeringen die in de gemeente nodig zijn, nu en in de toekomst.

Het bestuur blijft zich engageren voor de doelstellingen in het meerjarenplan. De projecten worden verdergezet op een financieel verantwoorde manier.

De financieel directeur legt in volgende presentatie uit hoe het proces verlopen is om tot het huidig voorstel te komen. 

Documenten