Militiegetuigschrift

Inhoud

Sinds 1 januari 2006 is het militiegetuigschrift niet meer vereist voor betrekkingen bij de Staat, de provincie en de gemeente. Toch kan een militiegetuigschrift (stamboekuittreksel) gevraagd worden voor het pensioen.

Voorwaarden

 • Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.
 • Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Procedure

 1. Indien een militiegetuigschrift gevraagd wordt voor het pensioen, kan een schriftelijke aanvraag gericht worden tot:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel
t 02/441 83 28
f 02/443 96 77

mail: dghr.hrgan@mil.be

 1. Voor een minderjarige, niet-ontvoogde kandidaat-militair

Er zal aan de minderjarige, niet-ontvoogde kandidaat-militair gevraagd worden om een militiegetuigschrift voor te leggen. Hij zal zich bijgevolg moeten aanbieden bij de Militiedienst van de Stad:

  • met zijn identiteitskaart
  • met een aanvraagformulier (via de website van de FOD Justitie)
  • vergezeld van één van de ouders bij wie hij voornamelijk gedomicilieerd is (voorzien van identiteitskaart) of van een derde die de ouderlijke macht uitoefent (voorzien van identiteitskaart en van een document dat hem als dusdanig aanstelt)

Kostprijs

 • Gratis