Mobiliteitsplan en actieplan Tombeek en Terlanen

Het afgelopen jaar (2021-2022) werkten we samen met de inwoners van Tombeek en Terlanen en het mobiliteitsbureau Vectris aan een mobiliteitsplan voor Tombeek en Terlanen. Bij dit plan staat de leefbaarheid van beide gehuchten binnen de gemeente centraal, met focus op veilige en aangename verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.

Op basis van een bevraging verzamelden we de kwaliteiten en knelpunten rond mobiliteit in beide gehuchten en stelden we vervolgens verschillende scenario’s op voor een verbeterde verkeerssituatie. Tijdens 2 inspraaksessies die hierop volgden kwamen er heel wat interessante ideeën naar voren. Op basis van die ideeën en de besprekingen daarrond,  stelde het mobiliteitsbureau het mobiliteitsplan op.

Het finale resultaat van het mobiliteitsplan, stelden we aan de inwoners voor tijdens een inlooptentoonstelling in oktober 2021. Tijdens dit laatste inspraakmoment wilden we van jou als inwoner graag nog te weten komen welke ingrepen (acties) van het plan voor jou prioriteit hadden in uitvoering.

Op basis van de prioriteiten die door de deelnemers van het laatste inspraakmoment werden aangegeven, werd in samenspraak met het studiebureau bekeken wat haalbaar en verenigbaar was. Het goedgekeurde actieplan bij het mobiliteitsplan voor Tombeek en Terlanen is hiervan het uiteindelijke resultaat.

Het finale mobiliteitsplan en actieplan kan je hieronder raadplegen.

Documenten

  • Mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen.pdf
    pdf 35,3 Mb
    Downloaden
  • Actieplan Tombeek en Terlanen.pdf
    pdf 275,2 Kb
    Downloaden