Mobitwin: sociale mobiliteitsdienst

Mobitwin is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt. Het kan gaan om bejaarden, mensen in een sociale noodsituatie, mindermobielen of mensen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Mobitwin doet beroep op vrijwillige chauffeurs die bereid zijn die mensen met hun eigen wagen te vervoeren naar de kaartclub, een ziekenhuisbezoek, de kapper,... Kortom om deel te nemen aan sociale activiteiten.


Voorwaarden

 • Je bent mindermobiel.
 • Je hebt een beperkt inkomen (2x het bedrag van het leefloon).
 • Er is geen openbaar vervoer beschikbaar voor het gevraagde traject of je kan moeilijk gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Kostprijs

 • Jouw inschrijving kost 12 euro per jaar. 
 • Er is een wachtvergoeding van maximum 4 euro.
 • Wanneer je lid wordt na 1 juli betaal je slechts de helft.
 • De prijs per kilometer bedraagt 0,41 euro.
 • Het aantal kilometers wordt gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
 • Je rekent rechtstreeks en contant af met de chauffeur.


Hoe een rit aanvragen

Je wordt lid van Mobitwin. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je 3 werkdagen op voorhand aan. De centrale zoekt een chauffeur voor de rit en verwittigt je telefonisch. 

Heb je hulp nodig? Contacteer dan onze Thuisdiensten. 

Verzekering

Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Die dekt de schade die je zou toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen van de wagen of tijdens het verloop van de rit.

 

Documenten

 • Overeenkomst gebruiker MMC.pdf
  pdf 231,7 Kb
  Downloaden
 • 20211221_OCMW_Uittreksel_02_Goedkeuring_reglement_Minder_Mobielen_Centrale_(MMC).pdf
  pdf 338,9 Kb
  Downloaden