Naturalisatieaanvraag

Inhoud

De naturalisatieprocedure is tegenwoordig een uitzonderlijke procedure, die enkel kan worden opgestart indien de aanvrager kan verduidelijken waarom hij zo goed als onmogelijk de Belgische nationaliteit kan verkrijgen door een verklaring af te leggen.

Voorwaarden

  1. 18 jaar, wettelijk verblijf in België, aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak.
  2. 18 jaar, hoedanigheid hebben van staatloze, ten minste twee jaar wettelijk verblijf in België.

Procedure

Nadat je het aanvraagformulier hebt afgehaald bij de dienst Burgerzaken, kan je kiezen om jouw ingevuld en ondertekend formulier samen met alle nodige documenten

  • over te maken aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van Overijse
  • of op te sturen naar de griffier van de kamer van Volksvertegenwoordigers

Dienst Naturalisaties

Leuvenseweg 48

1000 Brussel

De handtekening dient voorafgegaan te worden door een met de hand geschreven vermelding: "Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven".

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Kostprijs

Registratierecht: 150,00 EUR (te betalen op het registratiekantoor te 1500 Halle - Zuster Bernardastraat 32)