Sloopwerken aan J.Bt. Dekeyzerstaat 65-67

In april wordt het gebouw op de J.B. Dekeyserstaat 65-67 gesloopt. Het gebouw is lange tijd niet onderhouden en niet meer in goede staat. Een renovatie was om die reden niet meer mogelijk, waardoor nu overgegaan wordt tot het slopen ervan.

In april wordt het gebouw op de J.Bt. Dekeyzerstaat 65-67 gesloopt. Het gebouw was niet meer in goede staat, en om die reden werd er gekozen om het te slopen.  
Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen voor de vrijgekomen open ruimte. In tussentijd wordt er gras gezaaid rondom de bestaande, beschermde boom.

Begin maart begon de aannemer met de nodige werken om het aanwezige asbest te verwijderen. Wanneer die werken afgerond zijn, kan de eigenlijke sloop starten. Dit was voorzien in de laatste week van maart, maar schoof op naar midden april omwille van de passage van de Brabantse Pijl.
Hoelang de afbraak van het appartementsgebouw, loods en garages duurt, hangt van verschillende zaken af en is moeilijk te voorspellen. Eens de werken begonnen zijn, voorzien we wel dat de werken snel vooruitgaan. 

De sloopwerken en aansluitend het gelijkmaken en inzaaien van het terrein zal ongeveer een maand duren. De boom op het terrein is beschermd en wordt behouden. Er zijn nog geen concrete plannen voor dit vrijgekomen terrein. In afwachting wordt er een grasveld aangelegd.

Gepubliceerd op dinsdag 19 mrt 2024 om 15:56