Groothuys en Fortis-terrein verkocht aan Woontrots

Lokaal bestuur Overijse verkoopt twee panden aan woonmaatschappij Woontrots. Het Groothuys in het centrum en het voormalig Fortisgebouw in Maleizen kunnen dankzij deze verkoop door Woontrots omgevormd worden tot sociale huisvestingsprojecten.

De panden in kwestie werden destijds via het voorkooprecht ‘Vlaamse Wooncode’ aangekocht door de gemeente. Dat houdt in dat de gebouwen ook een sociale woonfunctie moeten krijgen. Om aan die verplichting te voldoen, werkte het lokaal bestuur al nauw samen met Woontrots. Door de gebouwen en grond nu te verkopen aan Woontrots komt het volledige beheer van de vernieuwingsprojecten bij één verantwoordelijke te liggen, wat de ontwikkeling van de sites ten goede komt. Vanuit de Vlaamse regering geeft het decreet grond- en pandenbeleid aan elke gemeente een bindend aantal sociale woningen. Om dit aantal te halen, is een bijkomende inspanning nodig, waarvoor deze ontwikkeling van deze sites een stap in de goede richting is.

De voormalige kantoorgebouwen van Fortis werden intussen al afgebroken. Op dit braakliggend terrein kan Woontrots nu een nieuw project starten. Hiervoor is de haalbaarheidsstudie lopende en volgen concrete plannen in de komende jaren.
In het centrum gaat het om meerdere aanpalende panden: het eigenlijke Groothuys op Waversesteenweg 4, een voormalig restaurant op nr. 4A, een woning in het beheer van Vlabinvest op nr. 6 en het gebouw op Stationsstraat 1, waarin tot enkele jaren geleden een kapperszaak zat.
Het parkgebied achter het Groothuys blijft wel eigendom van het lokaal bestuur. Dit wordt binnenkort verder ontwikkeld tot een toegankelijk stukje groen, met toegang vanuit de Stationsstraat en de J. Bt. Dekeyserstraat.

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2024 om 16:42