Noodplanning binnen de gemeente

De hulpdiensten staan altijd klaar om bij incident, ongeval of brand de nodige hulp te bieden. Sommige incidenten escaleren echter tot een noodsituatie of ramp. Het kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, incidenten bij evenementen met grote volkstoeloop.  Om bij dit soort grootschalige incidenten alles in goede banen te leiden, beschikt elke gemeente over een algemeen nood- en interventieplan.  Dit plan ondersteunt de betrokken diensten om de situatie onder controle te krijgen en te houden.  Daarom beschikt de gemeente over een coördinator noodplanning.

Deze coördinator waakt samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en andere betrokkenen permanent over de paraatheid van het gemeentelijk nood- en interventieplan.

Overlegorganen veiligheid

  • de gemeentelijke veiligheidscel, die periodiek samenkomt om het noodplanningsbeleid uit te zetten (o.a. de burgemeester, vertegenwoordigers van de hulpdiensten en de algemeen directeur);
  • de coördinator noodplanning die de dagelijkse werking opvolgt;
  • het gemeentelijk coördinatiecomité dat samenkomt wanneer de gemeentelijke fase wordt afgekondigd.

Meer info vind je terug op de website van de provincie.

Vragen? Contacteer de dienst via 02 687 60 40 of noodplanning@overijse.be