Notariële inlichtingen

Inhoud

Vastgoedinformatie of de zogenaamde notarisbrief bevat stedenbouwkundige en notariële informatie over een perceel of gebouw. Deze informatie is verplicht in volgende gevallen:

  • verkoop van een woning;
  • verhuur voor meer dan negen jaar;
  • vestigen van een erfpacht- en opstalrecht.

De notaris dient in zijn verkoopakte melding te maken van de vastgoedinformatie, die niet ouder mag zijn dan één jaar.

Ook voor het voeren van publiciteit voor verkoop of verhuring dienen kopers geïnformeerd te worden over de stedenbouwkundige bestemming en of er stedenbouwkundige vergunningen werden verleend.

De vastgoedinformatie bevat volgende documenten:

  • uittreksel plannenregister;
  • uittreksel vergunningenregister;
  • notariële info.

Vragen? 

Voor alle vragen omtrent stedenbouwkundige inlichtingen voor notarissen in het kader van verkoop van vastgoed: neem contact op via vastgoedinfo@overijse.be.

Voor alle andere vastgoedvragen dient u contact op te nemen via omgeving@overijse.be.

Procedure

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan enkel een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger: je kan enkel een aanvraag doen via het Vastgoedinformatieplatform van de overheid via 'Mijn Burgerprofiel' (enkel percelen waar men eigenaar van is)
  • Andere professionele aanvrager of overheidsinstantie via het Vlaamse webportaal.

Kostprijs

Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,5 euro aangerekend per kadastraal perceel.

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.