Omgevingsvergunningen

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere: 

  • stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)
  • milieuvergunning
  • verkavelingsvergunning

Een omgevingsvergunning aanvragen doe je bij het centrale Omgevingsloket.

Wat kan je aanvragen bij het Omgevingsloket? 

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
  • melding van een stedenbouwkundige handeling en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Overzicht omgevingsvergunningen

Bekijk hier alle toegewezen en geweigerde omgevingsvergunningen.