Omgevingsvergunningen

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere: 

  • stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)
  • milieuvergunning
  • verkavelingsvergunning

Een omgevingsvergunning aanvragen doe je bij het centrale Omgevingsloket.

Wat kan je aanvragen bij het Omgevingsloket? 

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
  • melding van een stedenbouwkundige handeling en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Vroeg je een vergunning aan voor 1 januari 2018 en werd je dossier ontvankelijk en volledig verklaard? Dan wordt je dossier nog behandeld volgens de procedure van de stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning.

Overzicht omgevingsvergunningen

Bekijk hier alle toegewezen en geweigerde omgevingsvergunningen.