Ondernemers in beeld: vragenlijst actieprogramma

Om een actieprogramma op maat van handelaars en ondernemers in Overijse te kunnen opstellen,stelden wij een vragenlijst op om te polsen naar de mening, behoeftes, feedback, suggesties, etc naar onze lokale handelaars. Op basis hiervan zetten we de krijtlijnen uit voor het nieuwe actieprogramma.

Waarom deze vragenlijst?

We hebben de band tussen handelaars/ondernemers in Overijse en ons als lokaal bestuur als een beleidsprioriteit vooropgesteld. Zowel op evenementieel, promotioneel als op organisatorisch vlak willen we acties ondernemen. Daarom is het voor ons van groot belang dat we goed begrijpen wat zij prioritair verwachten van ons als lokaal bestuur. De antwoorden op de vragenlijst werden objectief gemonitord en geanalyseerd. De resultaten en conclusies van deze vragenlijst vormen de basis van ons actieprogramma.

Actieprogramma voorgesteld tijdens ondernemersevenement op 22 september 2022

We stellen het actieprogramma graag voor tijdens een ondernemersevenement op 22 september 2022. De raad van Lokale Economie (RLE) zal die avond ook zijn nieuwe logo, Facebookpagina en website bekendmaken. Na de presentatie van het actieprogramma is er uitgebreid de tijd om vragen te stellen en feedback te geven.

Wil je er graag bij zijn? Schrijf je in voor 15 september via https://s.datad.be/?e=261745&h=E12F8C24C474808&l=nl

Vragen?

Bij vragen over de vragenlijst kan u steeds contact opnemen met onderstaande
contactpersonen: