Ondersteuning voor jeugdverenigingen

De Jeugdmobiel

De jeugdmobiel is een bestelwagen die jeugdverenigingen kunnen ontlenen om grote zaken te vervoeren voor bvb. de opbouw van een evenement, voor het ophalen van materiaal of om afval naar het recyclagepark te brengen. In het geval van dat laatste kan je ook een containerparkkaart aanvragen. De jeugdmobiel wordt afgehaald en terug gebracht op Kamp Kwadraat. 

Geef via dit formulier de chauffeurs aan voor het nieuwe werkjaar

Elke erkende jeugdvereniging kan jaarlijks 2 chauffeurs afvaardigen. Enkel die personen kunnen de sleutel afhalen en met de jeugdmobiel rijden. Je kan het gebruik van de jeugdmobiel aanvragen via onderstaand formulier. Eenmaal goedgekeurd moet je ten laatste dag op voorhand nog een afspraak maken met de verantwoordelijke logistiek om de sleutel af te halen en terug te brengen. 

Vraag de jeugdmobiel aan

Kampvervoer

Erkende verenigingen die op bivak gaan kunnen ondersteuning bij hun kampvervoer aanvragen. Om materiaal te vervoeren kan de gemeente een open container ter beschikking stellen die heen en weer rijdt tussen Overijse en de kampplaats en een gesloten container die gedurende de duur van het kamp op de kamplaats blijft staan. Voor het busvervoer krijgt elke vereniging een vaste premie via de jaarlijkse werkingssubsidies om dit zelf te regelen met externe busmaatschappij. 

Kampvervoer kan je aanvragen via onderstaand online formulier, de deadline is 12 februari 2023. Let erop dat het niet mogelijk is om kampvervoer aan te vragen op zon- en feestdagen (daarbij horen 11 juli en 21 juli). Als we jullie om die reden niet kunnen ondersteunen kan je de kosten voor het inleggen van een privé-bus invoeren in de jaarlijkse werkingssubsidies.

Vraag hier je kampvervoer aan.

Onderhoud jeugdlokalen

Alle erkende jeugdverenigingen zitten minstens gedeeltelijk in gemeentelijke gebouwen. Dat wil zeggen dat alles wat bij het gebouw hoort onderhouden wordt door onze diensten. Daaronder vallen ramen en deuren, brandmelders, brandblussers, lichten, elektriciteit, sanitair, keuken, verwarming, vloeren, dak, regenpijpen en groenonderhoud. Als er een defect is aan je lokaal, laat het dan zo snel mogelijk weten via onderstaand formulier.

Meld een defect aan je lokaal

Als vereniging ben je zelf verantwoordelijk voor de orde en de hygiëne in en rond de lokalen. Daarbij is het belangrijk dat alle vluchtwegen in geval van brand vrij blijven en dat ook de technische installaties altijd toegankelijk zijn voor onderhoud. 3 keer per jaar gebeurt er een controle op de orde, netheid en brandveiligheid. Verenigingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor de inrichting en opfrissing van lokalen. Voor de aankoop van meubels, muurverf of kleine projectjes om bvb. materiaal op te bergen krijg je een vaste premie in de jaarlijkse werkingssubsidies.

Checklist Lokalencontrole.pdf109,9 Kb(pdf)

Overnachten voor weekends

Opgelet, het aangepast politiereglement bepaalt dat er niet langer overnacht mag worden in de jeugdlokalen. Er kan enkel overnacht worden in jeugdlokalen waar er automatische branddetectie aanwezig is zoals bvb. op Kamp Kwadraat. Gewone rookmelders zijn niet meer voldoende om er te mogen overnachten. Als jullie dus weekends, een klein kamp of andere overnachtingen willen laten doorgaan in kader van jullie werking mag dat nog steeds buiten in tenten of op Kamp Kwadraat.

Dankzij een aanpassing in het zaalverhuurreglement zijn overnachtingen in Kamp Kwadraat door erkende jeugdverenigingen uit Overijse met hun takken/leden in het kader van gewenning voor kampuitstappen (enkel intern) voortaan gratis. De keuken blijft wel betalend conform het retributiereglement. Reserveren kan ten vroegste 2 jaar en ten laatste 2 weken op voorhand, op voorwaarde dat de lokalen nog vrij zijn natuurlijk. Deze nieuwe regeling gaat in voor verhuringen die plaatsvinden na 1 november 2023.

Subsidies

Op deze pagina vind je alle info over subsidies voor verenigingen. 

TAD-beleid

In de loop van 2017 hebben alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen onder begeleiding van een preventiemedewerker van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid een tabak-, alcohol-, en drugsbeleid opgesteld. Daarin staan de afspraken beschreven die gelden binnen de verenigingen wat betreft het bezit, het gebruik en het delen van tabak, alcohol, medicatie en illegale drugs voor zowel de leden als de leiding. Er wordt ook rekening gehouden met aparte afspraken tijdens bvb. evenementen of het kamp en welke straffen of gevolgen er verbonden zijn aan het niet respecteren van de gemaakte afspraken. Hieronder kan je het TAD-beleid raadplegen.

Handboek TAD-beleid jeugd.pdf1,1 Mb(pdf)

Aanvraag evenementen en zalen

Wanneer je een evenement wil organiseren zoals een fuif kan je dat aanvragen via het digitaal evenementenloket. Een aanvraag is verplicht wanneer je tot 3u muziek wil spelen, sterke drank wil schenken of gemeentelijk materiaal wil lenen. In dat geval is het van belang dat je aanvraag ten laatste een maand voor het evenement wordt ingediend.

Wanneer je openbaar domein inneemt, moet de aanvraag 7 weken voor het evenement ingediend worden. Bij een fuif in de Markthal moet de aanvraag ook 7 weken op voorhand binnen zijn zodat je van het stationsplein kan gebruikmaken om een rokerszone in te richten. De dienst evenementen kan je ondersteunen in het aanvragen van je evenement. Neem ook zeker het zonaal evenementenreglement van de hulpverleningszone eens door om zeker te zijn dat je evenement conform is. Meer info en aanvragen: https://www.overijse.be/evenementenaanvraag 

Een zaal reserveren voor een fuif, een eetfestijn of een weekend kan je gemakkelijk online via www.overijse.be/webwinkel. Meld je zeker aan met het profiel van je vereniging! Als vereniging krijg je namelijk een voordeeltarief en kan je zalen ook vroeger reserveren dan particuliere burgers. 

Contact

Heb je verder nog vragen over bovenstaande zaken of vraagstukken die op deze pagina niet aan bod komen, dan kan je terecht bij het Infopunt Vrije Tijd of bij:

Filip Tollet, deskundige jeugd & evenementen. 
filip.tollet@overijse.be
tel. 02 686 31 31 of via Whatsapp 0478 75 27 54