Ondersteuningsnoden vrijwilligers

Samenvatting

Via een interactieve methodiek konden deelnemers aangeven welke noden er zijn met betrekking tot het ondersteunen van vrijwilligers.

Hieruit kwamen volgende noden:

 • Inschrijvingen voor verenigingen (sportkamp, …) vergemakkelijken
 • Jeugdcafé
 • Adviesgroep klimaat oprichten
 • Schone sporthallen zodat als we de grond aanraken onze handen niet zwart zijn
 • Stockageruimte voor verenigingen zodat materiaal onderling uitgeleend kan worden
 • Uitleenmateriaal
 • Waar of hoe kan de gemeente verenigingen helpen bij het organiseren van evenementen? Vb. muziekinstallaties, reclame, …
 • Cheques voor aankoop van materiaal
 • Praktische steun vanuit de gemeente: lokalen, promo, verslagneming, financieel
 • Wanneer komt er opnieuw bloemschikken in Mariëndal?
 • Leuk dat verenigingen een centje kunnen bijverdienen door de gemeente te helpen (vb. door een toog open te houden). Dit kan bijvoorbeeld ook op andere manieren zoals klusjes doen of opruimen, ….

Vervolg

Al deze voorstellen kunnen worden bekeken als de deskundige gezondheid en welzijnsbeleid actief aan de slag is. De voorstellen zijn hoe dan ook een basis om van start te gaan met het vrijwilligersbeleid, waar de gemeente ook werk van wil maken.