Ontgraving

Een stoffelijk overschot kan opgegraven worden om bijgezet te worden in een concessie (of hogere concessie) of voor overbrenging naar een ander kerkhof.

Behalve op bevel van de rechterlijke overheid, mag tot geen ontgraving worden overgegaan zonder toelating van de burgemeester. Indien de te ontgraven persoon overleden is ten gevolge van een besmettelijke ziekte of infectie, zal de burgemeester deze machtiging weigeren of bijzondere maatregelen voorschrijven.

Documenten

  • Tarieven_begraafplaatsen.pdf
    pdf 47,7 Kb
    Downloaden
  • Aanpassing_Algemeen_reglement_begraafplaatsen_Overijse.pdf
    pdf 507,4 Kb
    Downloaden