RUP 12 Varenslaan

De gemeenteraad van Overijse heeft het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een stuk landbouwgrond langs de Varenslaan in Maleizen voorlopig vastgesteld.

Hierbij wordt het terrein, dat al sinds de 18de eeuw bebost is, ook effectief bestemd als bosgebied. Van 15 juli tot 12 september 2021 loopt een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek kan je het RUP raadplegen op de website van de gemeente. Of je kan het RUP op afspraak inkijken bij de Omgevingsdienst, elke werkdag tussen 8 en 12 uur.

Heb je opmerkingen op de plannen? Dien uiterlijk vóór 12 september 2021 je opmerkingen of bezwaren in per brief, via email (omgeving@overijse.be) of tegen ontvangstbewijs in het AC De Vuurmolen. Doe dit steeds ter attentie van de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Documenten

  • 20210201_bekendmaking_StartnotaRUP12Varenslaan.pdf
    pdf 3,6 Mb - Gepubliceerd op woensdag 10 feb 2021 om 00:00
    Downloaden
  • 20210201_bekendmaking_ProcesnotaRUP12Varenslaan.pdf
    pdf 363 Kb - Gepubliceerd op woensdag 10 feb 2021 om 00:00
    Downloaden