Opmaak verkeersleefbaarheidsplan Tombeek en Terlanen

Samen met mobiliteitsbureau Vectris werken we aan een verkeersleefbaarheidsplan voor Tombeek en Terlanen. Bij dit plan staat de leefbaarheid van beide gehuchten binnen de gemeente centraal, met focus op veilige, aangename verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.

Bij de opmaak van dit plan betrekken we graag de inwoners van Tombeek en Terlanen. Hun lokale kennis is namelijk cruciaal om de kwaliteiten en knelpunten rond mobiliteit in jouw gehucht te verzamelen. Om deze kwaliteiten en knelpunten rond mobiliteit te verzamelen, starten we met een bevraging die loopt tot en met 29 april 2021.

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst stellen we een overzicht op van de ervaren knelpunten. Deze knelpunten vormen bouwstenen voor de opbouw van scenario’s voor een verbeterde verkeerssituatie. Het overzicht van deze knelpunten bespreken we vervolgens tijdens een (digitaal) participatiemoment op 27 mei (Tombeek) en 3 juni (Terlanen), waarbij we de voor- en nadelen van mogelijke situaties duiden. Inschrijven voor deze participatiemomenten kan via www.overijse.be/tombeek en www.overijse.be/terlanen.

In juni 2021 organiseren we een tweede sessie waarbij we samen met de deelnemers aan het eerste participatiemoment en experts nadenken over concrete oplossingen en mogelijke maatregelen. De mogelijke scenario’s uit het eerste participatiemoment worden tijdens deze sessie naast elkaar gelegd, en we proberen tot een uiteindelijk voorkeursscenario te komen. Dit voorkeursscenario zal aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur zal de voorgestelde oplossingen vergelijken met zijn vooropgestelde doelen (het algemene belang), om vervolgens een gedragen en doordachte beslissing te nemen.

Het eindverslag van het traject en de beslissing van het college zullen na de zomervakantie volgen.