Opstartsubsidie voor erkende verenigingen

Werd jouw vereniging recent erkend door de gemeente, maar hebben jullie nog geen volledig werkingsjaar achter de rug? Ook dan kan je vereniging een steuntje in de rug krijgen met de opstartsubsidie. De opstartsubsidie is éénmalig en is gelijk aan de laagste subsidie binnen jouw sector.

Indien jouw vereniging blijft bestaan en voldoet aan de voorwaarden voor een werkingssubsidie, kan er na een volledig werkingsjaar een reguliere werkingssubsidie aangevraagd worden.

Aanvraagformulier opstartsubsidie

Documenten

  • Reglement werkingssubsidies voor erkende verenigingen.pdf
    pdf 152,3 Kb
    Downloaden