Opstartsubsidie voor erkende verenigingen (vanaf 10/9/2023)

Werd jouw vereniging recent erkend door de gemeente, maar hebben jullie nog geen volledig werkingsjaar achter de rug? Ook dan kan je vereniging een steuntje in de rug krijgen met de opstartsubsidie. De opstartsubsidie is éénmalig en is gelijk aan de laagste subsidie binnen jouw sector.

Indien jouw vereniging blijft bestaan en voldoet aan de voorwaarden voor een werkingssubsidie, kan er na een volledig werkingsjaar een reguliere werkingssubsidie aangevraagd worden.

Documenten

  • Reglement werkingssubsidies voor erkende verenigingen.pdf
    pdf 152,3 Kb
    Downloaden