Overhangende takken

Wat?

In de lente krijgen de meeste bomen en struiken een nieuwe groeischeut. De natuur zet zijn beste beentje voor en alles staat weer dik in het groen.

Het gevolg is dat veel voetpaden en straten moeilijk begaanbaar zijn door overhangende takken.

Helaas moest de gemeente de laatste tijd meermaals vaststellen dat de doorgang in sommige straten erg belemmerd wordt.

Om beschadiging aan wagens te vermijden en voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente de takken die vanuit hun tuin op het voetpad, fietspad (tot 2,50 meter hoogte) of de rijweg (tot 4,50 meter hoogte) hangen, verwijderen.

Extra aandacht dient besteed te worden aan takken die voor verkeersborden groeien. Ook takken die over voetwegen groeien, dienen verwijderd te worden. De eigenaar dient hiervoor zelf in te staan.

Bovendien willen we nog wijzen op het gevaar van takken die in elektriciteitsdraden groeien. Deze dienen met de nodige voorzorgen verwijderd te worden.

Indien de gemeente vaststelt dat er problemen zijn, zal zij de betrokken eigenaars aanschrijven.

Wij vragen dan ook vriendelijk hier de nodige aandacht aan te besteden!

Wat meebrengen?

Eventueel foto's.

Hoeveel kost het?

Indien aan die vordering binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt, zullen de nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden, dit alles onverminderd de straffen door dit reglement bepaald.
De overtredingen op de bepalingen van dit artikel kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.