Analyse kindvriendelijkheid

Eerst wordt een soort nulmeting gemaakt van de kindvriendelijkheid van ons beleid op dit moment. Dat hebben we gedaan door zoveel mogelijk objectieve data te verzamelen en door een bevraging af te nemen bij kinderen en volwassenen in het voorjaar van 2022. Meer dan 450 respondenten gaven hun mening over de kindvriendelijkheid van Overijse op alle mogelijke beleidsdomeinen. De opvallendste resultaten van de data-analyse en de bevraging werden in de loop van september uitgediept door focusgroepen. Een greep uit de meest opvallende cijfers:

Welzijn en gezondheid
71% van kinderen jongeren en ouders geven aan dat ze het aanbod van geestelijke gezondheidzorg niet kennen.

Participatie en actorschap
82% van kinderen en jongeren zegt maar soms of nooit betrokken te worden in plannen of beslissingen in de gemeente.

Onderwijs en scholen
Ruim 51% van de lagere schoolkinderen in Overijse heeft een andere thuistaal dan het Nederlands, in de rest van Vlaanderen is dat 30%. Toch is de schoolse vertraging bij ons maar 8% tegenover 18% in de rest van Vlaanderen.

Mobiliteit en verkeer
In Overijse neemt 28% percent van de mensen wekelijks de fiets, tegenover 48% in de rest van Vlaanderen. 45% van de kinderen voelt zich soms onveilig in het verkeer, bij de jongeren is dat 22%.

Publieke ruimte
72% van de kinderen en 38% van de jongeren willen graag meer speel- en ontmoetingsplek in hun eigen buurt.

Milieu en duurzaamheid
De helft van de kinderen en jongeren vindt dat mensen te veel afval laten rondslingeren.

Wonen
De mediaanprijs voor een vrijstaande woning in Overijse bedraagt 525.00 euro. Dat is 175.000 euro meer dan in de rest van Vlaanderen.

Vrije Tijd
64% van de volwassenen zijn van mening dat de recreatieruimte en de activiteiten in Overijse toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.

Veiligheid
43% van de jongeren voelt zich niet voldoende bewapend tegen de gevaren van verslavende middelen.

Benieuwd naar alle data die we verzameld hebben?

Lees hier het volledige rapport.pdf2,2 Mb(pdf)

 
Maar wat is nu het resultaat van dat onderzoek? Op basis van al die input werden er 4 prioritaire uitdagingen geformuleerd die moeten worden aangepakt als we Overijse structureel kindviendelijker willen maken:

  1. Hoe kunnen we publieke plekken (schoolomgevingen, speelterreinen en ontmoetingsplekken) voor kinderen en jongeren creƫren die nabij, bereikbaar, veilig, toegankelijk en proper zijn?
  2.  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren over voldoende vertrouwenspersonen beschikken, binnen en buiten het gezin, en over brugfiguren naar expertise en hulpverlening? (over thema's druggebruik, veiligheid, procedures bij noodsituaties, internetveiligheid...)
  3. Hoe kunnen we werk maken van structurele participatie met kinderen en jongeren bij plannen en beslissingen in de gemeente? En hoe kunnen we structureel en leefwereldgericht naar hen communiceren? 
  4. Hoe kunnen we een gepast antwoord bieden en proactief inspelen op verdoken kansarmoede zodat er geen kinderen en jongeren uit de boot vallen?