Overijse Overlegt: participeer!

Met Overijse Overlegt zijn we een nieuwe weg op vlak van participatie ingeslagen.

Wat moet je weten? 

  • Elke Overijsenaar kan participeren. Je hoeft niet langer lid te zijn van een dorps- of adviesraad om mee advies te kunnen geven aan het bestuur. Je kan ad hoc mee instappen in een participatietraject. Ook de Overijse Overlegt-databank en KLAP moet hiertoe bijdragen.
  • Ook het uittekenen van een participatietraject pakken we participatief aan. Hiervoor is de  helikoptergroep voor verantwoordelijk. Deze groep van burgers en administratie buigen zich samen over de 'hoe'-vraag.
  • Transparantie is cruciaal. Daarom proberen we van elk traject hier op de website een duidelijke weergave te geven met betrekking tot status, wie er betrokken wordt, welk standpunt het bestuur innam enzovoort.

Deze aanpak kwam tot stand door middel van een uitgebreid participatietraject. Als je hier graag meer over leest, moet je hier kijken.