Op zoek naar een nieuw participatiemodel

Overijse heeft een lange traditie van inspraak via dorps- en adviesraden. Deze structuur is historisch en organisch gegroeid tot wat ze vandaag is.

Maar we merken dat deze traditie niet meer voldoet aan de noden van vandaag. We willen alle Overijsenaren enthousiasmeren om zich te engageren en om samen de gemeente te cocreëren. Overijse staat voor de uitdaging om de dorps- en adviesraden relevant te houden en te zoeken naar een meer impactvolle rol voor die raden.

We zoeken samen met het bestuur, de medewerkers en de burgers (leden van de raden, verenigingen en particulieren) naar alternatieve en innovatieve vormen van samenwerking tussen de lokale overheid en burgers. We vertrekken vanuit de uitdaging hoe burgers en overheid, naast de wettelijke bepalingen, partners kunnen worden in het cocreëren van een leefbare gemeente.

En daarom zijn we dus op zoek naar een nieuwe, dynamische adviesstructuur die ervoor zorgt dat wel efficiënt en relevant advies kunnen geven, in het Overijse van vandaag én morgen.

Ontdek hieronder meer over dit traject.