Overijse werkt aan de weg

Van proper water tot nieuwe straten

Wie doet wat? 

Het lokaal bestuur zit niet achter élke werf in Overijse. Bij werken aan gewestwegen zoals de Waversesteenweg of de Ring is het Agentschap Wegen en Verkeer de bouwheer. Bij elke werf waar een rioolbuis doorheen loopt, is dat Aquafin. Dan zijn er nog de werkzaamheden in het kader van het Landinrichtingsplan Ijsevallei, die uitgevoerd worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het lokaal bestuurt bepaalt niet al die kalenders, maar stemt ze wel zo veel mogelijk op elkaar af.

Totaalaanpak

Van nieuwe fietspaden tot extra groen en minder beton: het lokaal bestuur grijpt de vele rioleringswerken aan om de publieke ruimte anders in te richten. 

Gedeelde factuur

Openbare werken zijn niet goedkoop. Maar het kostenplaatsje wordt gedrukt met provinciale of Vlaamse subsidies. Bij rioleringswerken wordt de factuur verder gedeeld met Aquafin. De verdeelsleutel hangt af van project tot project.

Fietsvriendelijk

De rioleringswerken bieden Overijse de kans om de zwakke weggebruikers meer ruimte te geven. In elke straat waar gewerkt wordt, komen er meer en veiligere fiets- en wandelpaden. 

Zacht en groen 

Het lokaal bestuur maakt van de vele werken gebruik om in één beweging maximaal te ontharden. Zo kan het hemelwater in de bodem infiltreren en komt het niet meer allemaal in de riolering terecht. Bij hevige regenval zal die niet overbelast raken, waardoor er geen overstort in werking treedt en er dus geen vuil water in de Ijse wordt geloosd.