Proefopstelling afsluiting parking APKO

De proefopstelling rond het afsluiten van de parking van de Academie voor Podiumkunsten Overijse (APKO) werd geëvalueerd. Op basis van de verkregen opmerkingen en bedenkingen van betrokkenen, onze eigen bevindingen en de aanhoudende coronacrisis heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de proefopstelling rond het afsluiten van de parking van APKO gedeeltelijk aan te passen. Deze aangepaste proefopstelling zal lopen tot en met 30 juni 2021, het einde van het schooljaar. Nadien zal deze opnieuw geëvalueerd worden.

Belangrijkste bevindingen

Hieronder volgen alvast de belangrijkste bevindingen rond de proefopstelling. Het volledige vind je in bijlage.

 • De zoen- en zoefzone wordt gebruikt door een aantal ouders. De zone blijkt een meerwaarde voor de school;
 • De school heeft een groot verloop van bezoekers, gespreid over een ruim tijdsvenster en op verschillende dagen. In combinatie met het doorgaand verkeer blijft het verkeer in de P.I. Taymansstraat hierdoor chaotisch verlopen;
 • De ervaren parkeerdruk in de omgeving van de school wordt niet opgelost door de proefopstelling. De (foutief) geparkeerde of stilstaande voertuigen op de uitwijkmogelijkheden in het smalle stuk van de P.I. Taymansstraat blijven sterke hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer en de hulpdiensten. Ook de actieve weggebruiker dient tussen de voertuigen door te slalommen. Dit zijn echter vaak passagiers vanuit de hinderlijk geparkeerde wagens zelf;
 • Het opzet om de schoolomgeving veiliger te maken, wordt niet behaald. Zowel betrokkenen van de school als omwonenden blijven dezelfde grote hinder ervaren;
 • Het doel van de proefopstelling om een grotere en veiligere ruimte te maken voor de voetgangers op de binnenkoer van school wordt wel gerealiseerd.

Aangepaste proefopstelling: wat houden de verkeerswijzigingen in?
De verkeerswijzigingen die de afsluiting van de parking met zich meebrengt, blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Wel wordt er een bijkomende zoen- en zoefzone ingevoerd. Het plan in bijlage geeft de verkeerswijzigingen schetsmatig weer:

 • Om het afzetten en ophalen van kinderen aan de school te vergemakkelijken, wordt een tweede zoen- en zoefzone ingericht op het kruispunt van de P.I. Taymansstraat en de Warandelaan, ter hoogte van de verkeersgeleider. De zoen- en zoefzone op het Just. Lipsiusplein aan de ingang van de Justus Lipsiustuin (trap naast het gemeentehuis) blijft behouden. In deze twee zones kunnen (groot)ouders even stoppen om kinderen te laten uitstappen of instappen, om vervolgens direct weer voorzichtig door te rijden. De kinderen kunnen de school op deze manier veilig bereiken via het afgescheiden voetpad of via de tuin.
 • Voor de veiligheid en om de zoen- en zoefzone te kunnen inrichten op het Just. Lipsiusplein, blijft het eenrichtingsverkeer behouden langs de huizen op het Just. Lipsiusplein tussen de kerk en het gemeentehuis. Verkeer richting het gemeentehuis wordt toegelaten. Dalend verkeer wordt verboden.
 • Op het Justus Lipsiusplein tussen de kerk en het gemeentehuis blijft het parkeren aan de linkerzijde (tegen de balustrade) verboden. Parkeren aan de rechterzijde (langs de huizen) blijft toegestaan, mits er 3 meter doorgang vrij blijft.

Evaluatie proefopstelling

Deze aangepaste proefopstelling zal na het einde van het schooljaar opnieuw geëvalueerd worden, met inspraak van de betrokkenen. De resultaten van deze evaluatie zullen na de beslissing van het college gecommuniceerd worden.

Documenten

 • 20210108_document_EvaluatieProefopstellingAPKO.pdf
  pdf 473,8 Kb
  Downloaden