Bouw mee aan de Druivenfeesten 2023

Tijdens KLAP april 2022 werd er aangegeven dat het fijn zou zijn om meer burgers te betrekken bij het uitwerken van de Druivenfeesten. Het college van schepenen en burgemeester gaf hiervoor groen licht en de helikoptergroep deed een voorstel van aanpak.

Hoe gaan we te werk?

In het verleden was een kleine groep burgers betrokken op de organisatie van de Druivenfeesten en dit dan ook maar voor een beperkt onderdeel ervan.

Nu willen we graag meer burgers horen, over meer thema's. Maar alles tegelijk is niet haalbaar. Daarom willen we als volgt te werk gaan.

  • Enerzijds willen we op 3 momenten in het jaar inspiratie opdoen van jullie, onze burgers. Dat betekent dat we rond 1 of 2 thema's samen brainstormen. Hiermee kan de verantwoordelijke voor de Druivenfeesten verder mee aan de slag. Jullie geven dus inspiratie aan de projectverantwoordelijke. Dit zijn de inspiratiemomenten.
  • Daarnaast willen we per jaar 1 focus kiezen waarop we dieper willen ingaan. Deze focus dient editie-overschrijdend te zijn. Het is de bedoeling dat een focusgroep, bestaande uit geïnteresseerde burgers (eventueel aangevuld door enkele experten) gedurende maximum twee bijeenkomsten binnen de gekozen focus werkt naar aanbevelingen richting het bestuur. Het is aan het college van burgemeester en schepenen om hier dan een standpunt over in te nemen. Welke focussen kunnen dat zoals zijn? Denk maar aan: ecologie, toegankelijkheid, generatievriendelijk, ....

In september 2023 evalueren we deze aanpak. Indien we dit als goed ervaren, kunnen we in de toekomst zo blijven verder werken en elk jaar een nieuwe focus oppakken.

Druivenfeesten 2023

Focus

Het college van burgemeester en schepenen wil graag als eerste focus, dus als voortraject voor de Druivenfeesten van 2023 kiezen voor 'connectie met de buurt'.

Wat betekent dit? De Druivenfeesten vinden plaats in het centrum van Overijse. De feesten hebben dus veel 'buren' (bewoners, handelaars, ...). De focusgroep gaat dus op zoek naar aanbevelingen om de connectie met deze 'buren' aan te halen. We denken na over kansen en uitdagingen die de feesten met zich meebrengen en hoe we hier als lokaal bestuur én buurt samen op kunnen inspelen.

Opgelet! Om tijdens deze vergaderingen diepgaand te kunnen werken, willen we met dezelfde groep mensen aan de slag gaan. Dat betekent dus dat je je engageert voor twee vergadering.

Planning

De juiste data moet nog worden vastgelegd, maar we proberen deze planning na te streven:

oktober 2022inspiratiemoment 1 (thema en artiesten)
november 2022focusgroep
december 2022inspiratiemoment 2 (stoet en kindernamiddag)
januari 2022focusgroep
februari 2022inspiratiemoment 3 (slot en ... )

Zo kunnen we nog aan de slag met de input die gegeven wordt.

Doe mee!

Wil jij graag mee nadenken in de focusgroep of op één of meerdere inspiratiemomenten? Laat je gegevens dan zeker achter in onze OverijseOverlegt-databank.