Bouw mee aan de Druivenfeesten 2023 (AFGELOPEN)

Tijdens KLAP april 2022 werd er aangegeven dat het fijn zou zijn om meer burgers te betrekken bij het uitwerken van de Druivenfeesten. Het college van schepenen en burgemeester gaf hiervoor groen licht en de helikoptergroep deed een voorstel van aanpak.

Doe mee!

Wil je op maandag 13 februari meedenken over de Druivenstoet en Kindernamiddag?
Schrijf je in via dit formulier.

Hoe gaan we te werk?

In het verleden was een kleine groep burgers betrokken op de organisatie van de Druivenfeesten en dit dan ook maar voor een beperkt onderdeel ervan.

Nu willen we graag meer burgers horen, over meer thema's. Maar alles tegelijk is niet haalbaar. Daarom willen we als volgt te werk gaan.

  • Enerzijds willen we op 3 momenten in het jaar inspiratie opdoen van jullie, onze burgers. Dat betekent dat we rond 1 of 2 thema's samen brainstormen. Hiermee kan de verantwoordelijke voor de Druivenfeesten verder mee aan de slag. Jullie geven dus inspiratie aan de projectverantwoordelijke. Dit zijn de inspiratiemomenten.
  • Daarnaast willen we per jaar 1 focus kiezen waarop we dieper willen ingaan. Deze focus dient editie-overschrijdend te zijn. Het is de bedoeling dat een focusgroep, bestaande uit geïnteresseerde burgers (eventueel aangevuld door enkele experten) gedurende maximum twee bijeenkomsten binnen de gekozen focus werkt naar aanbevelingen richting het bestuur. Het is aan het college van burgemeester en schepenen om hier dan een standpunt over in te nemen. Welke focussen kunnen dat zoals zijn? Denk maar aan: ecologie, toegankelijkheid, generatievriendelijk, ....

In september 2023 evalueren we deze aanpak. Indien we dit als goed ervaren, kunnen we in de toekomst zo blijven verder werken en elk jaar een nieuwe focus oppakken.

Druivenfeesten 2023

Focus

Het college van burgemeester en schepenen wil graag als eerste focus, dus als voortraject voor de Druivenfeesten van 2023 kiezen voor 'connectie met de buurt'.

Wat betekent dit? De Druivenfeesten vinden plaats in het centrum van Overijse. De feesten hebben dus veel 'buren' (bewoners, handelaars, ...). De focusgroep gaat dus op zoek naar aanbevelingen om de connectie met deze 'buren' aan te halen. We denken na over kansen en uitdagingen die de feesten met zich meebrengen en hoe we hier als lokaal bestuur én buurt samen op kunnen inspelen.

Opgelet! Om tijdens deze vergaderingen diepgaand te kunnen werken, willen we met dezelfde groep mensen aan de slag gaan. Dat betekent dus dat je je engageert voor twee vergadering.

Verloop

Het verloop van dit traject ziet er als volgt uit:

Vrijdag 21 oktober 2022 (op KLAP)Inspiratiemoment 1 (thema en artiesten) 
Maandag 21 november 2022, 19uFocusgroep (! op inschrijving)
Woensdag 21 december 2022, 19uInspiratiemoment 2  
Zaterdag 21 januari 2022, 15uFocusgroep (! enkel toegankelijk voor wie in de buurt woont)
Maandag 13 februari 2022, 19uInspiratiemoment 3 (stoet en slot)Schrijf je hierboven in.

Uitkomst

  • Inspiratiemomenten: 
    • Artiesten: Zoals elk jaar is de line-up van de Druivenfeesten een verrassing. We houden dit graag zo. De collega verantwoordelijke voor de Druivenfeesten heeft alle suggesties meegenomen en bekijkt wat er mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met vorige edities, budget, de planning van artiesten enzovoort. We houden je dus nog even in spanning!
    • Thema: ook dit is nog een verrassing. Het proces om tot de keuze te komen is gelijkaardig als bij de artiesten. Het college van burgemeester en schepenen hakte de knoop intussen door. Je ontdekt het resultaat in het latere voorjaar.
  • Focusgroep: De focusgroep kwam intussen twee keer bij elkaar en werkte enkele acties. De administratie gaat nu verder met de concrete uitwerking hiervan.