Praktijkvoorbeeld: Perceptie, manipulatie, propaganda en WOI

Op school of op verplaatsing
Doelgroep : 3de en 4de jaar middelbaar onderwijs

Werd georganiseerd in Sint-Martinusscholen Overijse

Uit de “Krachtlijnen van het vak geschiedenis in de tweede graad ASO” (Bron: departement onderwijs)
‘Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Inzicht hierin wordt bestempeld als ‘historisch besef’. Daarom dient het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met het oog op nieuwe situaties sterke beklemtoning. Daarom ook ligt bij geschiedenis de nadruk niet op het reproduceren van overgedragen kennis, maar op inzichtsverwerving en op het productief toepassen van die kennis en inzichten. Deze productieve toepassing wordt bestempeld als het betonen van een ‘historische attitude’.
Leerlingen dienen zich daartoe vaardigheden eigen te maken waarmee ze uiteenlopende informatie kunnen oproepen, hanteren en interpreteren en toepassen. Daarbij worden ze verondersteld historische begrippen en probleemstellingen in een breed tijds- en ruimtelijk kader aan elkaar te kunnen relateren. In de eindtermen wordt dit omschreven als de integratie van de opbouw van een historisch referentiekader en de studie van afzonderlijke samenlevingen.’

Locatie

Op school of op verplaatsing
Straat , 3090 Overijse

Meer info