Gemeentelijke premie voor hernieuwbare energie

Inhoud

 • Kleine waterkrachtcentrale: kracht uit water wordt via mechanisch vermogen
  (netto-vermogen minder dan 10 MW) omgezet in elektriciteit.
 • Photovoltaïsche zonne-energie: waarbij licht rechtstreeks wordt omgezet in elektriciteit.
 • Thermische zonne-energie: waarbij zonnewarmte wordt opgevangen, opgeslagen en terug verdeeld wordt.
 • Zonneboiler: waarbij warmte uit zonlicht benut wordt voor het verwarmen van sanitair water.
 • Warmtepomp: waarbij warmte op relatief lage temperatuur uit water, grond, lucht onttrokken wordt voor op hogere temperatuur verwarming van woning terug af te geven.
 • Warmtepompboiler: zelfde principe als de waterpomp maar de warmte wordt gebruikt om het water in de boiler te verwarmen.
 • Energie uit biomassa: energie onttrokken uit stoffen en materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong.
 • Bestaand gebouw: gebouw ouder dan 5 jaar vanaf de datum van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

Overweging
De vraag naar energie blijft toenemen en de uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen moet voorkomen worden. Het gebruik van hernieuwbare energie draagt bij tot de realisatie van het klimaatplan Overijse dat een vermindering beoogt van de uitstoot van CO? met 20% tegen 2020.

Voorwaarden

 • De aanvraag omvat bijkomend:
  • Een situatieplan met ligging van het perceel en kadastrale gegevens.
  • Een uitvoeringsplan.
  • Een gedetailleerde beschrijving van het hernieuwbare energiesysteem.
 • De uitvoering moet voldoen aan de regels van goed vakmanschap.
 • De installatie moet minstens tien jaar in gebruik blijven.
 • De premie voor hernieuwbare energie is enkel van toepassing bij een bestaand gebouw (ouder dan 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning).

Kostprijs

De eenmalige premie per techniek bedraagt 500,00 EUR per adres en per gebouw. Een combinatie van toelagen voor verschillende technieken is toegestaan.

Documenten

 • GR_20181218_uittreksel_O02_Milieupremiereglement.pdf
  pdf 638,7 Kb
  Downloaden