Gemeentelijke premie voor het isoleren van daken, muren en vloeren

Definities

  • R-waarde: de warmteweerstand van een isolatiemateriaal is de dikte van het materiaal gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt.
  • Bestaand gebouw: gebouw ouder dan 5 jaar, vanaf de datum van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

Overweging

Het isoleren van dak, muur of vloer is de eerste cruciale stap naar een energiezuinige woning. Gemiddeld gaat 26% van de warmte in een woning verloren via de muren, 26% via het dak en 15% via de vloer. Een goede isolatie zorgt niet alleen in de winter voor meer, ook in de zomer helpt het om je huis koeler te houden. Let bij het isoleren wel op de luchtdichtheid en waterdichtheid, deze 2 factoren zijn essentieel voor een goede werking van de isolatie. 

Voorwaarden

  • Een minimale Rd-waarde conform de subsidievoorwaarden van Vlaanderen, raadpleegbaar op  www.mijnverbouwpremie.be.
  • De Rd-waarde van de isolatie dient expliciet vermeld te staan op de factuur.
  • De subsidie voor het isoleren van dak, muur of vloer is enkel van toepassing bij een bestaand gebouw (ouder dan 5 jaar na verlenen stedenbouwkundige vergunning).

Bedrag

De premie bedraagt 15 % van de totale kostprijs met een maximum van 500,00 EUR per aanvraag.

Documenten

  • 20230905_GR_Uittreksel_00_Goedkeuring gemeentelijk milieupremiereglement ...pdf
    pdf 146,9 Kb
    Downloaden