Premie voor het restaureren van een druivenserre

Om dit belangrijk cultureel erfgoed van onze gemeente te bewaren, moedigt de gemeente eigenaars aan om oude authentieke druivenserres te restaureren en onderhouden. Ook voor de bouw van een nieuwe serre in authentieke stijl kan je gebruik maken van deze premie. 


Er zijn aantal voorwaarden waaraan voldoen moet worden vooraleer je een premie kan aanvragen:

 • De restauratie gebeurt door de eigenaar zelf of door 3Wplus.
 • De premie geldt enkel voor de (herop)bouw of vernieuwing van 'authentieke' druivenserres met geknakte of afgeronde vorm, ook halve serres of muurserres komen in aanmerking.
 • Je moet ten minste het glas verwijderen, de ijzers afschuren en schilderen, het glas afwassen en de ruiten weer aanbrengen met mastiek of stopverf.
 • Er moet in de nieuwe of gerestaureerde serre minstens 1 druivelaar aanwezig zijn of aangeplant worden.

Alle voorwaarden vind je in het premiereglement.

Procedure

 • Je dient je aanvraag in bij de Omgevingsdienst voor aanvang van de werken aan de hand van het aanvraagformulier.
 • Nadat de Omgevingsdienst de te restaureren serre heeft bezocht en nadat je de schriftelijk toestemming van het college van burgemeester en schepenen hebt ontvangen, kunnen de werken starten.
 • Na de werken bekijkt de Omgevingsdienst de uitgevoerde restauratie tijdens een tweede plaatsbezoek.
 • Pas daarna, en met akkoord van het college, wordt de premie uitbetaald.

Kostprijs

De premie bedraagt de helft van het bedrag wanneer je de werken laat uitvoeren door het sociaal tewerkstellingsproject 3Wplus, met een plafond van 3500 euro. Wanneer je de werken zelf uitvoert bedraagt de premie ook de helft van het bedrag van de werken, met een plafond van 1500 euro. 
Per serre en per locatie kan er maar 1 premie toegekend worden. 

Documenten

 • GR_20171219_uittreksel_20_premiereglement_restaureren_druivenserre.pdf
  pdf 330,1 Kb
  Downloaden