Gemeentelijke premie voor hoogrendementsbeglazing

Definities

  • U-waarde: het warmtedoorgangscoëfficiënt geeft de hoeveelheid warmte aan die gemiddeld door 1m² van een vlak constructiedeel trekt, als bij constant blijvende temperaturen het temperatuurverschil tussen de omgeving aan de ene en die aan de andere kant 1°C bedraagt.
  • Bestaand gebouw: gebouw ouder dan 5 jaar, vanaf de datum van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

Overweging

Hoogrendementsbeglazing isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas en vier tot vijf keer beter dan enkel glas. Hoogrendementsglas heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten en de spouw kan gevuld zijn met een edelgas (vb. argon) in plaats van lucht bij dubbelglas.

Voorwaarden

  • Een minimale U-waarde conform de subsidievoorwaarden van Vlaanderen, raadpleegbaar op www.mijnverbouwpremie.be.
  • De subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing is enkel van toepassing bij een bestaand gebouw (ouder dan 5 jaar na verlenen stedenbouwkundige vergunning) en is niet van toepassing op het bouwen of vernieuwen van veranda's (ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en volledig afsluitbaar van de rest van de woning)
  • De subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing is enkel van toepassing bij een bestaand gebouw (ouder dan 5 jaar na verlenen stedenbouwkundige vergunning).

Bedrag

De premie bedraagt 15 % van de totale kostprijs met een maximum van 500,00 EUR per aanvraag.

Documenten

  • 20230905_GR_Uittreksel_00_Goedkeuring gemeentelijk milieupremiereglement ...pdf
    pdf 146,9 Kb
    Downloaden