Gemeentelijke premie voor nul-energie-woning

Inhoud

Definities

 • Nul-energie-woning: Een energie neutrale woning is een passiefhuis waarbij de resterende energievraag (minder dan
  15 kWh/m²/jaar) voor ruimteverwarming en koeling in deze woning volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
 • Kwaliteitsverklaring: een nul-energie-certificaat, afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw, dat garandeert dat een gebouw voldoet aan de nul-energie-standaard.

Overweging
Een nulenergie-woning is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zeer beperkt. De resterende energievraag wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De CO2-uitstoot voor de verwarming en het gebruik van de woning wordt zodoende tot nul herleid.

Voorwaarden

 • Komen in aanmerking: woningen en appartementen.
 • Het perceel waarop de bouwwerken plaatsvinden, is gelegen op het grondgebied van gemeente Overijse.
 • Het gemeentebestuur beslist over de toekenning van de premie en kan ook weigeren bij gemotiveerd besluit.
 • De premie is cumuleerbaar met andere premies en toelagen.
 • Het gebouw beschikt over een kwaliteitsverklaring van Passiefhuis-Platform vzw als bewijs dat het gebouw voldoet aan de nul-energie-standaard (nul-energie-certificaat).
 • De werken die worden uitgevoerd voor het realiseren van de nul-energie-woning dienen in overeenstemming te zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen, evenals met de verleende vergunningen.

Kostprijs

Het bedrag van de premie per adres en per gebouw bedraagt

3 000,00 EUR.

Documenten

 • GR_20181218_uittreksel_O02_Milieupremiereglement.pdf
  pdf 638,7 Kb
  Downloaden