Premie voor passiefhuis

Inhoud

 • Passiefhuis: een woning die of een appartement dat voldoet aan de passiefhuisstandaard.
 • Passiefhuisstandaard: een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende zowel winter als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie/- terugwinning. De standaard kan bereikt worden met een verscheidenheid aan technologieën, ontwerpen en materialen. Om aan de passiefhuisstandaard te voldoen dient het bruto-verbruik voor ruimteverwarming kleiner te zijn dan 15 kWh/m²/jaar.
 • Kwaliteitsverklaring: een certificaat, afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw, dat garandeert dat een gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard.

Overweging
Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een kleine na-verwarming op de ventilatie nodig is. Er moet dus geen klassiek verwarmingssysteem meer worden geïnstalleerd.

Voorwaarden

 • Komen enkel in aanmerking: woningen en appartementen.
 • Het perceel waarop de bouwwerken plaatsvinden, is gelegen op het grondgebied van de gemeente Overijse.
 • Het gemeentebestuur beslist over de toekenning van de premie en kan ook weigeren bij gemotiveerd besluit.
 • De premie is cumuleerbaar met andere premies en toelagen.
 • Het gebouw beschikt over een kwaliteitsverklaring van Passiefhuis-Platform vzw als bewijs dat het gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard.
 • De werken die worden uitgevoerd voor het realiseren van het passiefhuis dienen in overeenstemming te zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen, evenals met de verleende vergunningen.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om een mogelijke controle ter plaatse van het gemeentebestuur te aanvaarden.

Kostprijs

Het bedrag van de premie per adres en per gebouw bedraagt

2 000,00 EUR.

Documenten

 • GR_20181218_uittreksel_O02_Milieupremiereglement.pdf
  pdf 638,7 Kb
  Downloaden